Na této stránce plánujeme zveřejňovat seznam zajímavých odborných akcí a přednášek v ČR, které chystají i jiné instituce, než naše Centrum. Doufáme, že si vyberete.
 

Právnická fakulta UK, Praha

Změny v mezinárodním řádu: výzvy pro Evropskou unii a její bezpečnostní a obrannou politiku Změny v mezinárodním řádu: výzvy pro Evropskou unii a její bezpečnostní a obrannou politiku

18. 6. 2020

  • Tektonické posuny ve světovém řádu jako například změny politiky velmocí, mizející důvěra v NATO a jiné výzvy (kyber útoky, mezinárodní terorismus) nutí Evropskou unii a její členské státy k nové bezpečnostní architektuře. Přitom jde o vyjasnění obsahu základního ustanovení Smlouvy o EU (čl. 42 odst. 7), možné oslabení principu jednomyslnosti, užší spolupráci „ochotných“ členských států a přesvědčivou bezpečnostní strategii Evropské unie. Též ústavní právo některých členských států, jako tomu je například ve Spolkové republice Německo, potřebuje nový výklad, možná i adaptaci ve smyslu nových výzev. Přednáška proběhne v německém jazyce se simultánním tlumočením.
  • Více informací naleznete zde.

 

Ústav mezinárodních vztahů

Towards a Meaningful Change: Gendered Foreign Policy in Practice

4. 3. 2020

  • We cordially invite you to the upcoming conference "Towards a Meaningful Change: Gendered Foreign Policy in Practise" that will take place at Czernin Palace on April 3rd 2020 under the auspices of Minister of Foreign Affairs Tomáš Petříček. The Czech Republic embraces international gender norms, but the path from formal approval to gender sensitive foreign policy is rather complex and complicated. This conference focuses on “the day after”, namely on the every-day and institutional aspects of putting gender norms into practice. What mechanisms, setups, or procedures can contribute towards a meaningful and visible change?
  • Více informací naleznete zde.

 

Knihovna Václava Havla

Život po návratu z ulice

22. 4. 2020

  • Nemají domov, ale chtějí být přínosní pro společnost. Co spojuje organizace jako Kuchařky bez domova, Pragulic či Přestupní stanice? Jsou místem, které mění životy – poskytují práci a zázemí lidem bez domova. Přijďte si poslechnout, jak vznikaly inovativní projekty, které vrací lidi bez domova zpět do společnosti, upozorňují na problematiku bezdomovectví, bourají předsudky a propojují lidi bez domova a s domovem.
  • Více informací naleznete zde.