Na této stránce plánujeme zveřejňovat seznam zajímavých odborných akcí a přednášek v ČR, které chystají i jiné instituce, než naše Centrum. Doufáme, že si vyberete.
 

Právnická fakulta UK, Praha

Odborná konference „Ukládání trestů a jejich výkon“

4. 6. 2020

 • Ukládání trestů a jejich výkon lze považovat za vyvrcholení celého trestního procesu. Donedávna nebyla tomuto tématu věnována dostatečná pozornost v aplikační praxi ani v debatách akademické veřejnosti. V době přeplněnosti českých věznic je více než vhodné diskutovat o problematických aspektech stávající právní úpravy ukládání a výkonu trestů a analyzovat poznatky z praxe.
 • Více informací včetně přihlašování naleznete zde.

 

Právnická fakulta MU, Brno

Online konference: Weyrovy dny právní teorie 2020

11. 6. 2020 – 12. 6. 2020

 • Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i akademičtí pracovníci, doktorandi a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právní stát a lidská práva" a "Aktuální problémy právní teorie". S ohledem na epidemii koronaviru bude letošní zasedání probíhat distančně na platformě MS Teams. Písemným výstupem z konference bude recenzovaný sborník.
 • Více informací naleznete zde.

 

EUROPEUM

Online debata: Jakou chceme EU v roce 2025? Digitální strategie EU

28. 5. 2020

 • Z čeho se skládá Digitální strategie EU? Jaké jsou priority Evropské komise v této oblasti? Jak aktivní je v procesu Česká republika? V jakých oblastech může digitalizace ovlivnit životy občanů nejvýrazněji? Jaké příležitosti se nabízí podnikům? A jak může digitalizace přispět ke změně klimatu a dosažení cíle zelené transformace? 
 • Diskutovat budou:
   
  • Marcel Kolaja, místopředseda Evropského parlamentu, Česká pirátská strana, Greens/EFA 
  • Ondřej Krátký, ředitel a spoluzakladatel, Liftago 
  • Jan Míča, vedoucí Oddělení evropské digitální agendy, Úřad vlády České republiky 
  • Moderace: Vít Havelka, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
    
 • Debata proběhne online od 17:30 do 19:00 hodin.
 • Více informací včetně odkazu na online debatu naleznete zde.

 

Online debata: COVID-19 jako příležitost na vybudování zelenějších ekonomik

28. 5. 2020 

 • Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Global Shapers Prague Vás zve na debatu na téma: "Jak přebudovat světové ekonomiky tak, aby se najednou vyřešila klimatická a koronavirová krize?" Debata se uskuteční 28. května 2020 od 14:00 a bude vysílána na Facebookové stránce EUROPEUM a Global Shapers Prague.
 • Diskutovat budou: 
  • Kateřina Davidová, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 
  • Karin Huber-Heim, University of Applied Sciences Bfi Vienna 
  • Mladen Domazet, Institute for Political Ecology 
  • Danielle Piatkiewicz, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM and Global Shapers Prague
    
 • Debata proběhne online v anglickém jazyce od 14:00 hodin.
 • Více informací včetně odkazu na online debatu naleznete zde.

 

Knihovna Václava Havla

Čína a Česká republika – strategické partnerství?

4. 6. 2020

 • Na počátku června posledního roku normalizace sledovali lidé v Československu prostřednictvím zahraničních vysílání události „Pekingského jara“ a sympatizovali s oběťmi masakru na náměstí Nebeského klidu. O čtvrt století později česká vláda začala „restartovat“ česko-čínské vztahy a z Čínské lidové republiky se stal náš strategický partner.
 • Profesorka Olga Lomová a hosté Sinopsis budou diskutovat o tom, kam směřuje Čína a kam by měla směřovat Česká republika.
 • Více informací včetně registrace naleznete zde.
   

Přežije svoboda pandemii?

23. 6. 2020

 • Debata o dopadech pandemie COVID-19 na základní práva a svobody spojované s principy liberální demokracie. Podnětem k této debatě je české vydání knižního eseje Už je zítřek? Jak pandemie změní Evropu? sociologa a politologa Ivana Krasteva. 
 • V průběhu večera vystoupí Ivan Krastev, Jiří Přibáň, Jacques Rupnik, Jakub Jirsa a možná i další. 
 • Moderuje Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla.
 • Více informací včetně registrace naleznete zde.