Visegrad Fund                 

        Liga lidských práv

 LeMur      Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu          Politica Mundi