International Criminal Justice: Nikola Klímová, Katarína Hukelová, Barbora Valíková, Zuzana Malá

European System of Human Rights Protection: Karolina Michková, Sabina Škrobánková, Tereza Žuffová-Kunčová, Eva Drhlíková

International Politics, Business and Human Rights: Martin Pracný, Dominika Beňková, Aneta Boudová

Czech Republic and Human Rights: Eva Dokoupilová, Aneta Frodlová, Zdeněk Nevřivý, Gabriela Štvrtňonová, Zuzana Zajíčková