Bulletin si můžete stáhnout zde.

Zářijové vydání Bulletinu lidských práv zahajujeme rozhovorem s osobností, která vybudovala Člověka v tísni – největší českou humanitární organizaci, která je zároveň jednou z předních na světové úrovni. Šimon Pánek přibližuje nejen vznik, ale také současné aktivity Člověka v tísni v ČR, Evropě i vzdálenějších oblastech. Kromě toho se dozvíte, jaké činnosti tato organizace vyvíjí v oblasti lidských práv i co považuje Šimon Pánek za největší výzvu současnosti.

V sekci Mezinárodní trestní spravedlnost se Katarína Hukelová věnuje problémům  Mezinárodního trestního soudu. Realita jeho fungování totiž dávná očekávání nenaplňuje. Kde je třeba hledat příčiny?

Michal Kubica z evropské sekce se zaměřuje na Radu Evropy, která navrátila Rusku hlasovací práva, jež mu pozastavila v roce 2014 v reakci na anexi Krymu. Současné rozhodnutí tak lze vnímat jako pragmatický krok tiše uznávající status quo výměnou za opětovné platby ruských členských příspěvků.

V sekci Mezinárodní politika, byznys a lidská práva diskutuje Aneta Boudová přístup Číny k etnické menšině Ujgurů, jejíž příslušníky pod záminkou boje proti extremismu zavírá do tzv. převýchovných táborů.

Aneta Frodlová z české sekce se věnuje návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení zákona o státním občanství, jež vylučuje soudní přezkum rozhodnutí v případě ohrožení bezpečnosti státu na základě utajovaných informací. Jak reagoval Ústavní soud?

 

Obsah čísla

 Téma 

 • Rozhovor s Šimonem Pánkem, ředitelem humanitární organizace Člověk v tísni: Mezi lidmi je spousta solidarity

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

 • Medzinárodný trestný súd v problémoch
 • Nizozemí shledáno z 10 % odpovědné za masakr ve Srebrenici
 • Premiér Kosova odstoupil po předvolání k výslechu u Kosovského tribunálu

2) Evropský systém ochrany lidských práv

 • Evropské hodnoty, dialog a vláda práva: apel Evropské komise je jednoznačný
 • Rusku byla navrácena hlasovací práva v Radě Evropy, Ukrajině navzdory

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

 • Život Ujgurů v čínských převýchovných táborech
 • Domorodé obyvateľstvo Amazonského pralesa ohrozujú ilegálny zlatokopi
 • USA obnoví výkon trest smrti u vězňů odsouzených federálními soudy

4) Česká republika a lidská práva 

 • Kdy bezpečnost státu „přebíjí” právo na přístup k soudu?
 • Aun Schan Su Ťij a její návštěva v České republice
 • Ministerstvo spravedlnosti připravilo vlastní návrh na posílení právní ochrany nezletilých dětí
 • Ratifikuje konečně Česká republika Istanbulskou úmluvu?

  

+ Recenze a Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech