Chystá se

 

Na této stránce plánujeme zveřejňovat seznam zajímavých odborných akcí a přednášek v ČR, které chystají i jiné instituce, než naše Centrum. Doufáme, že si vyberete.Právnická fakulta UK, Praha

Květen 2019

24. 5. 2019

Konference – Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

 • Konferenci pořádá Katedra teorie práva a právních učení. Cílem konference bude diskuse nad hlavními tezemi, které jsou obsaženy v kolektivní monografii Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva.

 

Právnická fakulta MU, Brno

Květen 2019

23. 5. 2019 – 24. 5. 2019

Konference - IUS HONORARIUM - římské magistratury a jejich činnost

 • Cílem konference je vytvořit platformu pro setkání magisterských studentů, doktorandů a mladých vědeckých pracovníků v oboru římské právo se zkušenějšími vědeckými pracovníky v oboru. Na tomto relativně uzavřeném fóru bude možno prezentovat výsledky výzkumu, předávat si zkušenosti na poli vědeckém, ale i pedagogickém.

 • Více informací na http://roman.law.muni.cz/content/cs/

Červen 2019

6. 6. 2019 – 7. 6. 2019

Konference - Weyrovy dny právní teorie 2019

 • Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo, ideologie a politická kultura" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník.

 • Více informací na http://teorka.law.muni.cz/content/cs/

 

Fakulta sociálních studií MU, Brno

9. 4. 2019

Přednáška - The Rise of APEp and the Crisis of Liberal Democracy: Can We Fix It?

 

Ústav mezinárodních vztahů, Praha

9. 4. 2019

Diskuze - Syria 2019: Between Frozen Conflict and Reconstruction

15. 4. 2019

Křest knihy „New Donors on Postcolonial Crossroads" Tomáše Profanta a diskuze – Nerovnost v Evropě, nerovnost ve světě: české a slovenské rozvojové politiky na rozcestí

 • Otázka nerovnosti je v Evropě na vzestupu, ať se v poslední dekádě dotýkala veřejných diskuzí o hospodářské krizi, krizi migrační anebo růstu populismu. Evropská nerovnost má přitom mnoho dimenzí, které se však často vyhraňují mezi protipóly globálního Severu a Jihu nebo evropského Západu a Východu. Jde přitom o spojené nádoby, v nichž se ekonomická nerovnost mísí se (sebe)vyobrazováním evropského Východu a globálního Jihu jako zaostalých příbuzných.

 • Více informací na https://www.iir.cz/article/nerovnost-v-evrope-nerovnost-ve-svete-ceske-a...

24. 4. 2019

Prezentace - Ukraine Between Elections: The New President and the October 2019 Parliamentary Vote

 • This year’s presidential and parliamentary elections in Ukraine will determine the future of this country for several years to come. The stakes are multidimensional: Will the old power-pyramid or even clan system crumble? Will the elections complete or reverse the 2014 Revolution of Dignity impulse? What kind of support will the new (or old) president have after the parliamentary elections in October? Could the elections start a new era in Ukrainian politics in such regards as gender balance or deoligarchization?

 • Více informací na https://www.iir.cz/article/ukraine-between-elections-the-new-president-and-the-october-2019-parliamentary-vote


Ministerstvo zahraničí České republiky
Přípravné kurzy k výběrovým řízením do institucí EU
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (ENA) uspořádá sérii přípravných kurzů v angličtině zaměřených na 1. kolo konkurzů EPSO do institucí EU. Tři celodenní semináře, zaměřené na zájemce z řad veřejné správy, studentů vysokých škol i široké veřejnosti, proběhnou v Praze (8. 4. 2019), Olomouci (9. 4. 2019) a v Brně (11. 4. 2019).

 • Více informací na https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/pripravne...

DEMAS

10. 4. 2019

Moderovaná diskuze - Občanská společnost v novém Evropském parlamentu

 • Asociace pro podporu demokracie a lidských práv ve spolupráci s Nadací Forum 2000 organizují moderovanou diskusi s kandidáty do Evropského parlamentu, která se uskuteční v rámci veletrhu neziskových organizací NGO Market.

 • Více informací na http://www.demas.cz/calendar/

 

Multikulturní centrum Praha

15. 4. 2019 – 23. 4. 2019

Block-course – The African American Freedom Struggle