Na této stránce plánujeme zveřejňovat seznam zajímavých odborných akcí a přednášek v ČR, které chystají i jiné instituce, než naše Centrum. Doufáme, že si vyberete.

 

Právnická fakulta UK, Praha

International Conference: Public Interest in Law

17. - 18. října 2019 

 • Témata: Foundations, EU-Law, Private Law, Selected Areas of Law

 • Více informací zde
   

KONFERENCE: Kde |přebývá| devětaosmdesátý?

22. - 23. listopadu 2019

 • Cílem konference, která je organizována v rámci projektu PRIMUS, je shromáždit příspěvky mladých vědeckých pracovníků (doktorandů a čerstvých post-doktorandů) z různých oborů, zabývajících se odkazem a současnou reflexí událostí roku 1989. Od účastníků, jejichž anotace budou přijaty, se předpokládá, že se stanou součástí autorského týmu kolektivní monografie Kde |přebývá| devětaosmdesátý? Sametová revoluce v absolutní hodnotě.

 

Právnická fakulta MU, Brno

Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills 2019

14th - 18th  October 2019

 • The goal of the course is to provide students with information concerning:  

 • Basic research skills (how to find the necessary information in books, journals, case law); 

 • Citation skills (making correct legal citations, avoiding plagiarism); 

 • The ability to brief a case, find important information, use it as an argument; 

 • The rules and structure of legal documents and seminars and final papers.

 • Více informací a přihlašování zde
   

13. Ročník mezinárodní konference DNY PRÁVA 2019

 21. - 22. listopadu 2019

 • Přihlášky do 31.října 2019

 • Více informací zde

 

Fakulta sociálních studií, MU, Brno

Diskuze na téma Demokratizace v krizi? Politický systém Česka

8. října 2019

 • Diskuze bude spojena s prezentací nové knihy-sborníku autorek Astrid Lorenz a Hany Formánkové Politický systém Česka. Na akci vystoupí přední politologové (autoři knihy) a komentátoři současného politického dění jako doc. Stanislav Balík, Hana Formánková, Dr. Petra Guasti, Marián Sekerák.

 • Více informací zde.

   

Univerzita Palackého v Olomouci

Debata k výročí českého členství v EU

8. října 2019

 • Co nám EU přinesla a jaká je budoucnost? 

 • Při příležitosti výročí 15 let Česka v Evropské unii se v kapli Božího Těla na Konviktu uskuteční 8. října v čase 14:00–15:30 zajímavá debata za účasti eurokomisařky Elzbiety Bienkowské, ministra zahraničí Tomáše Petříčka a olomouckého primátora Miroslava Žbánka. Aktivní publikum je více než vítáno. Debata proběhne v anglickém jazyce. 

 • Více informací zde.

 

Český červený kříž a Národní institut dalšího vzdělávání

Nový kurz humanitárního práva pro pedagogy

Olomouc: 25. listopadu 2019

 • Český červený kříž, jako instituce pověřená zákonem k šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva, se snaží vycházet vstříc i pedagogům. 

 • Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s ČČK otevírá zcela nový kurz Úvod do mezinárodního humanitárního práva o rozsahu 8 hodin určený právě pedagogům v rámci DVPP.

 • Více informací zde

 

Forum 2000: Recovering the Promise of 1989

13. - 15. října 2019

 • Před třiceti lety byl svět plný naděje, že konečně převládne demokracie, svoboda a globální řád založený na míru a odpovědnosti. 

 • Od té doby se duch svobody a občanské odpovědnosti potýká s mnoha obtížnými testy jak v nových, tak i etablovaných demokraciích, a dnes se zřejmě nacházíme v jednom z nejnáročnějších okamžiků pro liberální demokracii.

 • Cílem říjnového setkání je analyzovat výzvy a hledat způsoby, jak obnovit ducha odpovědnosti a posílit demokracii. Rovněž se zaměří na způsoby, jimiž tyto vnitřní nejistoty demokratického „Západu“ a současný vzestup Číny, Indie a dalších aktérů přetváří svět a jak tyto trendy ovlivní naši společnou globální budoucnost v příštích 30 letech.

 • Více informací zde

Ústav mezinárodních vztahů Praha

Conference: Intercultural Dialogue and Prevention of Violence

7th November 2019

 • The Prague conference aims to provide a platform for sharing specific national, institutional, and personal experience and expertise related to intercultural and interfaith dialogue, protection of human rights and freedoms, prevention of extremism, stereotypes, hatred and violence. It is explicitly welcoming and open to representatives of different religions and faiths and committed to freedom and plurality of opinion and belief. The event aims to bring together members and experts of diplomatic corps and international organizations as well as academics, think tanks, NGOs, and civic and religious authorities.

 • Více informací zde.