Na této stránce plánujeme zveřejňovat seznam zajímavých odborných akcí a přednášek v ČR, které chystají i jiné instituce, než naše Centrum. Doufáme, že si vyberete.

 

Právnická fakulta UK, Praha

Konference „Odborné praxe studentů na právnických fakultách v České a Slovenské republice“

 6. listopad 2019 od 10.00 do cca 17.00 

 • Cílem této konference bude sdílet pozitivní i negativní zkušenosti s pořádáním odborných praxí na jednotlivých českých a slovenských právnických fakultách a získávání inspirace pro rozvoj odborných praxí fungujících na jednotlivých fakultách. Konference se budou účastnit na odborné praxe orientovaní vyučující z každé právnické fakulty České republiky a z co největšího počtu právnických fakult Slovenské republiky.  

 • Více informací zde.  

 

Přednáška na téma Právní kultura, přednášející prof. Dr. Peter Mankowski (Univerzita Hamburk) 

17. listopad 2019 

 • Právní kultura je velmi široký pojem, s nímž se – aniž si to mnohdy uvědomujeme – střetáváme v podstatě každým dnem. Profesor Mankowski vychází ve svém referátu ze své objemné publikace o tomto problému a vymezuje především pojem právní kultury jako mnohovrstevnou kategorii. Podává základní charakteristiku právní kultury ve Spolkové republice Německo na pozadí vývoje národního právního řádu a soustředí se dále na vztah mezi právní naukou a právní praxí se speciálním důrazem na legislativní činnost a judikaturu. Zkoumá základní otázky těchto vztahů, jakož i základní otázky vzdělávání právníků a základní metody německé právní nauky, jež hraje významnou roli v celé Evropě včetně České republiky. (v němčině se simultánním překladem)

 • Více informací  a přihlašování zde.

   

KONFERENCE: Kde |přebývá| devětaosmdesátý?

22. - 23. listopadu 2019

 • Cílem konference, která je organizována v rámci projektu PRIMUS, je shromáždit příspěvky mladých vědeckých pracovníků (doktorandů a čerstvých post-doktorandů) z různých oborů, zabývajících se odkazem a současnou reflexí událostí roku 1989. Od účastníků, jejichž anotace budou přijaty, se předpokládá, že se stanou součástí autorského týmu kolektivní monografie Kde |přebývá| devětaosmdesátý? Sametová revoluce v absolutní hodnotě.
   

CONFERENCE: The Future of Europe as a Place of Refuge

5. – 6. prosinec 2019

 • Several years ago, scholars nicknamed the EU “Fortress Europe”, drawing attention to the continuing “securitization” of migration and refugee issues. The same holds even more true today. Non-entry strategies apply extensively across Europe and were strengthened after the 2015 refugee/migration inflow by the 2016 EU-Turkey agreement. Public discourse in certain European countries has become increasingly hostile when it comes to offering international protection. Countries of the global North focus in general on the protection of their borders and often use a securitized language when they discuss legal norms that apply to refugees. These measures mark a shift away from the human rights conception of refugee protection towards an emphasis on security. It means, inter alia, that a conflict between state sovereignty and human rights becomes even more apparent.

 • This conference aims to bring together scholars and other experts in various fields of law relevant to exploring the issues outlined above.

 • More information and registration here

International workshop on “Teaching Refugee and Migration Law”

6. – 7. prosinec 2019

 • Many of us teach refugee and/or migration law. What methods do we use? How beneficial are law clinics for us? How do internships work as a method of teaching at our faculties? How do we use simulations? We believe that we can inspire each other. We believe that through sharing our teaching programmes, syllabuses, methods on how to teach knowledge and methods on how to train skills we may enrich our teaching skills and our school curricula. And that is the reason why we decided to organize this workshop on teaching refugee and migration law.

 • More information here.

   

Právnická fakulta MU, Brno

13. Ročník mezinárodní konference DNY PRÁVA 2019

 21. - 22. listopadu 2019

 • Přihlášky do 31.října 2019

 • Více informací zde

 

Fakulta sociálních studií, MU, Brno

Konference 30 let transformace české ekonomiky a společnosti

7. listopad 2019

 • Splnila ekonomická transformace očekávání? (ESF MU)

 • Kontinuita a diskontinuita práva po roce 1989 (PrF MU)

 • Úspěchy a neúspěchy tranformace politiky a společnosti (FSS MU)

 • Diskutovat budou: Václav Klaus, Ivan Mikloš, Vladimír Dlouhý, Pavel Rychetský, Josef Baxa, Iva Brožová, Petr Pithart, Magda Vašáryová, Šimon Pánek (v jednání).

 • Více informací a registrace zde.

 

Univerzita Palackého v Olomouci

Přednáška k poctě J. L. Fischera - Eliška Wagnerová

11. listopad 2019, 14:00 – 16:00

 • Tradice přednášek k poctě J. L. Fischera se datuje od roku 1994, kdy byla poprvé přednesena při příležitosti 100. výročí narození tohoto prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Uskutečňuje se jednou ročně jako projev ocenění významu osobnosti profesora Josefa Ludvíka Fischera. Přednášku prosloví u příležitosti letošního výročí právnička, právní teoretička a soudkyně JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. Přednáška je veřejnosti volně přístupná. 

 • Akce je součástí programu Svobodná Olomouc - 30 let od sametové revoluce

 • Více informací zde.
   

Násilná kriminalita, přednáška s diskuzí

12. listopad 2019, 15:00 – 16:30

 • Katedra trestního práva PF UP pořádá přednášku Násilná kriminalita. Hostem bude plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D., vedoucí odboru obecné kriminality Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje.

 • Více informací zde.
   

Vojenské zpravodajství v praxi, přednáška

14. listopad 2019, 15:00 – 16:30

 • Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo (CIHOL) při katedře mezinárodního a evropského práva PF UP pořádá přednášku Vojenské zpravodajství v praxi (úkoly Vojenského zpravodajství, možnosti uplatnění v této prestižní službě…). Hostem bude Ing. Jaroslav Zobač, který působil jako ředitel Odboru boje proti extremismu a terorismu a Odboru vojenské kontrarozvědky.

 • Více informací zde.

 

Česká společnost pro evropské a srovnávací právo

Ph.D. Workshop 2019

7. – 8. prosinec  2019

 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo zve všechny studenty doktorských studijních programů na sedmý ročník Ph.D. Workshopu, který se letos uskuteční o víkendu 7. – 8. 12. 2019 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 • Více informací a přihlašování zde.

   

Český červený kříž a Národní institut dalšího vzdělávání

Nový kurz humanitárního práva pro pedagogy

Olomouc: 25. listopadu 2019

 • Český červený kříž, jako instituce pověřená zákonem k šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva, se snaží vycházet vstříc i pedagogům. 

 • Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s ČČK otevírá zcela nový kurz Úvod do mezinárodního humanitárního práva o rozsahu 8 hodin určený právě pedagogům v rámci DVPP.

 • Více informací zde

 

Ústav mezinárodních vztahů Praha

Conference: Intercultural Dialogue and Prevention of Violence

7. listopad 2019

 • The Prague conference aims to provide a platform for sharing specific national, institutional, and personal experience and expertise related to intercultural and interfaith dialogue, protection of human rights and freedoms, prevention of extremism, stereotypes, hatred and violence. It is explicitly welcoming and open to representatives of different religions and faiths and committed to freedom and plurality of opinion and belief. The event aims to bring together members and experts of diplomatic corps and international organizations as well as academics, think tanks, NGOs, and civic and religious authorities.

 • Více informací zde.