Chystá se

 

Na této stránce plánujeme zveřejňovat seznam zajímavých odborných akcí a přednášek v ČR, které chystají i jiné instituce, než naše Centrum. Doufáme, že si vyberete.


Právnická fakulta UK, Praha

Přednáška prof. Luboše Tichého. Spotřebitelská smlouva II

6. června 2019

 • Předmětem přednášky bude vymezení spotřebitelské smlouvy a základů její unijní koncepce

 • Dále otázka kogentnosti české a evropské právní úpravy, informační povinnosti podnikatele ad.

 • Více informací zde

Výjezdní seminář – „Nad novelami zákoníku práce“

13. – 15. září 2019

 •  Určeno pro studenty 2. – 5. ročníku PF UK
 • Více informací zde

Právnická fakulta MU, Brno

Konference – Weyrovy dny právní teorie 2019

6. – 7. června 2019

 • Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou: "Právo, ideologie a politická kultura" a "Aktuální problémy právní teorie". Písemným výstupem z konference je recenzovaný sborník.

 • Více informací zde

Konference – Církev a stát 2019

5. září 2019

 • Konference se zaměří na ústavněprávní, konfesněprávní i soukromoprávní otázky spojené se vztahem náboženství a vězeňství.

 • Více informací zde

 

Česká společnost pro mezinárodní právo

12. česko-slovenské mezinárodněprávní sympozium – „Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu“

4. - 6. října 2019

 • V prostorách Justiční akademie v Kroměříži se uskuteční 12. mezinárodně-právní sympozium

 • Zvolené téma navazuje na výročí haagské konference 1899 a pařížské konference 1919

 • Více informací a přihlašování zde

Ministerstvo zahraničí České republiky

Češi pro Srí Lanku – koncert

1. června 2019

 • Charita Česká republika a Česká centra pořádají benefiční koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod vedením indického dirigenta Debashishe Chaudhuriho

 • Na podporu pozůstalých po bombových útocích na Velikonoční neděli na Srí Lance

 • Více informací zde

Eastern Partnership Day

5. června 2019

 •  The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic along with The Institute of International Relations and Association for International Affairs (AMO) invite you to the Eastern Partnership Day
 • On May 7th, 2009 the Eastern Partnership Declaration was signed during a summit hosted in Prague, marking the launch of an important initiative to strengthen the Eastern dimension of European Neighbourhood Policy

 • The konference will host Carl Bildt (Co-Chair of European Council on Foreign Relations, former Prime Minister of Sweden), Karel Schwarzenberg (Vice-chairman of the Committee on Foreign Affairs, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic, former Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic) and others.

 • Click here for more information

Asociace pro mezinárodní otázky

Mezinárodní konference – „Čína a Evropská unie: Přeměna ze strategického partnera na systémového rivala“

11. června 2019

 • Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) s podporou National Endowment for Democracy (NED) pořádá mezinárodní konferenci, která se bude věnovat otázce, zda Čína v Evropské unii uplatňuje strategii “rozděl a panuj” a jestli jsou členské státy EU schopny a ochotny vytvořit jednotnou evropskou pozici vůči Číně

 • Více informací zde

 

Ústav mezinárodních vztahů Praha

Debata – „Angola a Mosambik – zdroje napětí a nestability v bohatých ropných regionech“

6. června 2019

 • V rámci kulatého stolu se budou diskutovat zdroje nestability ve vybraných regionech lusofonní Afriky, které jsou bohaté na zdroje ropy a zemního plynu. Cílem je porovnat starší konflikt v angolské Cabindě s novým a začínajícím nepokojem v severní mosambické provincii Cabo Delgado. Obsahem je popis zdrojů nestability, jakož i jejich průběh a rovněž porovnání motivace všech zainteresovaných aktérů.

 • Prezentujícím bude afrikanista Mgr. Petr Sobotka

 • Více informací zde

 

Veřejný ochránce práv, Brno

Září 2019

19. – 20. září 2019

Vědecký seminář – Aktuální otázky uprchlického a cizineckého práva

 • Program bude uveřejněn na webu Veřejného ochránce práv: www.ochrance.cz